Social media links

Algemene Voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 19/2015. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Je kunt deze voorwaarden HIER downloaden. Voor het downloaden van de algemene voorwaarden heb je Acrobat Reader nodig. Deze kun je HIER downloaden.

Copyright/Auteursrecht

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch of op een andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Sandra de Heij. Alle foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor de gehele website (foto's, tekst, webontwerp e.d.) geldt: copyright 2003-2017 Sandra de Heij. Dit houdt in dat niets van deze website gebruikt mag worden zonder toestemming van Sandra de Heij. De fotograaf heeft als de maker van de foto in beginsel het auteursrecht. Het auteursrecht geeft de maker in beginsel het exclusieve recht de foto's te exploiteren. De fotograaf beslist of een foto openbaar mag worden gemaakt en/of verveelvoudigd. In ruil voor die toestemming vraagt de fotograaf meestal een vergoeding. Het auteursrecht geeft de fotograaf ook enkele morele rechten, zoals het recht op naamsvermelding.

Pin It